فایل های دسته بندی فلسفه و عرفان - صفحه 1

ثانی التّواریخ

این کتاب راجب سلسله های طاهریان وصفّاریان است. این کتاب کتابی بسیار ارزشمند است ونتیجۀ تمام تحقیقات بنده است.

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تاریخ فلسفه

دانلود تحقیق درمورد تاریخ فلسفه :تاریخ فلسفه ، تاریخ سیر آراء و افکار فلسفی در طول زمان یا به عبارتی دیگر، تاریخ بحث و تفکر نظری در حوزه مسائل فلسفی است. در طول تاریخ، فلاسفه مختلف و مکاتب فلسفی متعددی ظهور کرده اند. تاریخ فلسفه به مطالعه افکار این مکاتب و نظامهای فلسفی، روابط آن ها با یکدیگر، روابط

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شناخت مكاتب فلسفي وآراي تربيتي

دانلود تحقیق در مورد شناخت مكاتب فلسفي وآراي تربيتي :شناخت مكاتب فلسفي وآراي تربيتي از مهمترين مسائلي است كه هرمربي،معلم واهل علم ودانش، بايد به خوبي ازآنهاآگاه باشند. هدف از اين مقاله آميختن فلسفه با تجارب زندگي وبويژه مسائل تربيتي است. درابتدا تعريف مختصري از فلسفه وسپس مكاتب فلسفي به اختصار توضي

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق همنشینی سینما و فلسفه

دانلود تحقیق در مورد همنشینی سینما و فلسفه: حالا با مفهوم تازه ای روبه رو هستیم : Filmosophy. ترکیبی که از دو واژه فیلم و فلسفه ساخته شده است ، در زبان انگلیسی هم ترکیب تازه ای است. نکته ای که با دیدن این ترکیب تازه به ذهن می آید اشاره ضمنی آن به پیوند تفکر فلسفی و مطالعات سینمایی است. شکی نیست که

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش کندالینی یوگا به زبان ساده

آموزش فعال کردن کندالینی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل