فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 10

تحقیق منابع انساني با كيفيت و دانش مدار

دانلود تحقیق منابع انساني با كيفيت و دانش مدار:لستر تارو مي گويد: مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. تارو از انقلابي خبر مي دهد كه نيروي حركت خود را از مغزها مي گيرد و ارزش مغزها را بالا مي برد. بي شك عصر حاضر، عصر سازمانهاست و متوليان اين سازمانها، انسانها هستند. انسانهايي كه خود ب

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني

دانلود مقاله مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني:مديريت امور كاركنان حوزه‌اي است كه به اندازه كل حوزه مديريت قدمت دارد اما به طور طبيعي دستخوش تغيير و تكامل شده است. نقطه عطف اين تغيير و تكامل جايي است كه به جاي مديريت كارك

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور

دانلود تحقیق در مورد ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور:درجهان صنعتي و فراصنعتي معاصر شتاب فزاينده تحولات به حدي است كه علوم ومعارف بشري تقريبا در هر ده سال دوبرابر مي شود. در رشته برق اين مدت حدود 5 سال ،در رشته الكترونيك حدود 3 سال و در رشته كامپيوتر حدود يك سال برآورد شده است .بدون ترديد با گذشت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق معماري سازماني

دانلود تحقیق معماري سازماني :در دنيايي كه شتاب فزاينده تحولات عنان اختياراز كف انسانها ربوده است در دوراني كه پيچيدگي در تمامي عرصه هاي زندگي و سيستم هاي اجتماعي رخنه كرده است در عصري كه فناوري ارتباطات و اطلاعات سبب ظهور الگوهاي نويني از كسب و كار و تعاملات اجتماعي گشته است سازمانها با چالشها

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مشكلات مديريت در ايران

دانلود تحقیق مشكلات مديريت در ايران :جهان سوم، كشورهاي درحال توسعه، جوامع روبه رشد و يا ممالك جنوب، همه عناويني براي توصيف گروهي از كشورهاست كه داراي تشابهات اقتصادي، سياسي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، فني و تكنولوژيك هستند. اين كشورها ضمن تفاوتهاي بسياري كه با يكديگر دارند از جهاتي آن چنان شبيه يكديگرن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد مسئوليتهاي اجتماعي مديران

دانلود تحقیق درمورد مسئوليتهاي اجتماعي مديران:امروزه كمتر مي توان كتابي درباره مديريت يافت كه به بحث مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها و مديران آنها نپرداخته باشد و در اين ميان كتابهاي مديريت مرتبط با مباحث راهبردي تاكيد بيشتري در زمينه مسئوليتهاي اجتماعي دارند. مقوله مسئوليتهاي اجتماعي ، پيشينه اي متجاوز

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره مسائل تئوريك در حوزه مديريت تشويق و قدرداني

دانلود تحقیق درباره مسائل تئوريك در حوزه مديريت تشويق و قدرداني: امروز شيوه‌هاي قدرداني و الگوسازي در جوامع جديد دستخوش تغيير و تحولات عميقي شده‌اند. رهيافت‌هاي پيشين جاي خود را به راهكارها و قالب‌هاي نوين داده و كارائي روش‌ها و شيوه‌هاي مرسوم به نحوي محسوس كاهش يافته، هرچند نمي‌توان و نبايد نقش زير

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تاريخچه كنترل كيفيت در آلمان

دانلود تحقیق تاريخچه كنترل كيفيت در آلمان:در ميان كشورهاي صنعتي جهان، آلمان با در اختيار داشتن بخش بزرگي از بازار بين المللي در صنايع گوناگون، نسبت به كنترل كيفيت كالا و دست آوردهاي صنعتي از پيشرفته ترين راهكارهاي علمي سود مي جويد. كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي آلمان به گونه ايست كه اين كشور پس از د

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مديريت استراتژيك تامين

دانلود تحقیق مديرييت استراتژيك تامين:در ادبيات برنامه‌ريزي استراتژيک در مورد معيارهاي انتخاب استراتژي موارد متعددي بيان شده است كه انتخاب استراتژي‌هاي صحيح براي مؤسسات و سازمان‌ها بايد بر مبناي اين معيارها صورت گيرد؛ در غير اين صورت عملي‌سازي و مديريت اين استراتژي‌ها به سادگي ميسر نبوده و سازمان را

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی