فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 9

دانلود مقاله در مورد پروتئین ها-اصول تغذیه

عنوان مقاله در مورد پروتئین ها-اصول تغذیه رشته رشته های علوم پزشکی و تربیت بدنی(اصول تغذیه-تغذیه-علوم غذایی-صنایع غذایی-تربیت بدنی) تعداد صفحه 25 فرمت PDF ق

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله در مورد انرژی متابولیسم پایه

عنوان مقاله در مورد انرژی متابولیسم پایه رشته رشته های علوم پزشکی و تربیت بدنی(اصول تغذیه-تغذیه-علوم غذایی-صنایع غذایی-تربیت بدنی) تعداد صفحه 45 فرمت PDF قی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله در مورد کربوهیدارتها-اصول تغذیه

عنوان کربوهیدارتها-اصول تغذیه رشته رشته های علوم پزشکی و تربیت بدنی(اصول تغذیه-تغذیه-علوم غذایی-صنایع غذایی-تربیت بدنی) تعداد صفحه 21 فرمت PDF قیمت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد اصول تغذیه-علوم پزشکی و تربیت بدنی

عنوان پاورپوینت در مورد اصول تغذیه-علوم پزشکی و تربیت بدنی رشته رشته های علوم پزشکی و تربیت بدنی(اصول تغذیه-تغذیه-علوم غذایی-صنایع غذایی-تربیت بدنی) تعداد ا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد غدد لمفاتیک-Lymphatic

عنوان پاورپوینت در مورد غدد لمفاتیک-Lymphatic رشته رشته های علوم پزشکی تعداد اسلاید 29 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(تومان) 5000 خرید و دانلود موضوع مقاله: پاور

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تشخیص قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی

عنوان آزمون تشخیص قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی رشته رشته های علوم پزشکی تعداد اسلاید 21 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(تومان) 5000 خرید و دانلود موضوع مقاله:

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بررسی قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی

عنوان بررسی قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی رشته رشته های علوم پزشکی تعداد اسلاید 32 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(تومان) 6900 خرید و دانلود موضوع مقاله: بررسی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله آزمون تشخیص بیماری های چشم

عنوان آزمون تشخیص بیماری های چشم رشته رشته های علوم پزشکی تعداد اسلاید 59 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(تومان) 7900 خرید و دانلود موضوع مقاله: آزمون تشخیص بیمار

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بررسی انواع بیماری های چشم

عنوان بررسی انواع بیماری های چشم رشته رشته های علوم پزشکی تعداد اسلاید 26 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(تومان) 5000 خرید و دانلود موضوع مقاله: بررسی انواع بیمار

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی