فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 4

سرویس منوال و (boardview) بردویو Asus GTX650TI 0C

سرویس منوال و (boardview) بردویو Asus GTX650TI 0C :شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند .

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و (boardview) بردویو ASUS GTX 780 POSEIDON PLATINUM

سرویس منوال و (boardview) بردویو ASUS GTX 780 POSEIDON PLATINUM:شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند .

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر کربن فعال در تصفیه فاضلاب و پسآب

فلزات سنگين، به عنوان عناصر داراي خواص سمي شناخته شد هاند و تخليه آنها به منابع آب، باعث آسيب جدي به سلامتي انسان ها و محيط زيست مي شود. تکنیک های مختلفی جهت حذف آلاینده ها از آب و پساب وجود دارد. در این بین جذب سطحی یکی از ساده ترین، موثرترین و ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

افزایش بازدهی آب شیرین کن های خورشیدی

شیرین سازی آب موضوعی بوده که انسان از گذشته های دور به روش های مختلف انجام می داده و آب شیرین مورد نیاز خود را تأمین کرده است. روشهای شیرین سازی برگرفته از مکانیزم و فرآیندهای بارش باران است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر نانو ذرات آلومینا بر رسوب آسفالتین

تکنولوژی نانو در بسیاری از علوم از اهمیت و جایگاه ویژ های برخوردار است. در علم مهندسی به دلیل نگاه کاربردی به مسائل، نانومواد کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده است. در این کار، ابتدا نانوذره اکسید آلومینیوم سنتز شد، سپس این نانوذره جهت جذب آسفالتین از محلول تهیه شده آسفالتین- تولوئن مورد استفاده قرار گرف

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و (boardview) بردویو ASUS GTX 770 DIRECTCU (BDV)

دانلود سرویس منوال و (boardview) برد ویو ؛ شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند . برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و (boardview) بردویو ASUS GTX 770 (BDV)

دانلود سرویس منوال و (boardview) برد ویو ؛ شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند . برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و (boardview) بردویو ASUS GTX 760 (BDV)

دانلود سرویس منوال و (boardview) برد ویو ؛ شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند . برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و (boardview) بردویو Asus GTX 660 Ti DirectCU (BDV)

دانلود سرویس منوال و (boardview) برد ویو ؛ شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند . برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران ا

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی