اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت اصول حسابداری سه

پاورپوینت اصول حسابداری 3 تهیه کننده اسلاید: محسن نقدی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت اصول حسابداری 3

پاور پوینت اصول حسابداری 3 فرخ برزیده – سید مجید شریعت پناهی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج پاورپوینت های اصول حسابداری 2

پکیج پاورپوینت های اصول حسابداری 2

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه پکیج پاورپوینت های اصول حسابداری 1

مجموعه پکیج پاورپوینت های اصول حسابداری 1

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات اصول حسابداری 2

12سری سوالات اصول حسابداری 2 پیام نور بصورت فایل pdf از سال 90 تا 95 ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول حسابداری 2

پاورپوینت اصول حسابداری 2 مولف : یحیی حساس یگانه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ویلسون (Wilson)

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ویلسون

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ویلسون (Wilson)

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ویلسون

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ان آر تی ال

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول حسابداری 2

پاورپوینت اصول حسابداری 2 مولف : یحیی حساس یگانه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات اصول حسابداری 1

17 سری سوالات پیام نور بصورت فایل pdf از سال 90 تا 95 ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل